TRIPOD GT

ELEKTROMEHANIČKI TRIPOD

GT Tripod barijera pruža osnovno rješenje kontrole pristupa za osiguranje različitih lokacija. Mehanizam je dizajniran i proizveden da bi osigurao duge godine besprijekorne upotrebe, posebno za mjesta s intenzivnim protokom.
GT se može instalirati i koristiti bez problema na raznim lokacijama kao što su terminali javnog prijevoza, sveučilišta, banke, poslovni centri, muzeji, sportski centri i zabavni parkovi itd.
Proizvodi su od nehrđajućeg čelika AISI 304. Svi dijelovi izrađeni su od nehrđajućeg čelika 304. GT je elegantnog izgleda s zaobljenim dijelovima.

GT elektromehanički tripod radi dvosmjerno. Može se integrirati bilo koja vrsta sustava kontrole pristupa poput čitača kartica, biometrijskog čitača, daljinske upravljačke jedinice ili tipke.
Nakon što je odobreno pravo pristupa, korisnik treba lagano dotaknuti ruku kako bi se zarotirala. Nakon što se završi jedan okret, ona se automatski zaključava. Ako korisnik ne iskoristi pravo prolaza u roku od 15 sekundi, okretnica će dati zvučno upozorenje i zaključat će se. LED svjetla indikatora statusa nalaze se s obje strane, u obliku zelene strelice i crvenog križa za prikaz dopuštenih smjerova prolaza. Brzina prolaza je do 30 osoba/minuti.

Shopping Cart
Scroll to Top